info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Feryjne spotkania z siatkówką" złożona przez KS Rudziniec, ul. Młyńska 1, 44-160 Rudziniec.

>>informacja<<

info

3 stycznia 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się narada koordynacyjna w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF).

info 

Zawiadamia się, iż w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 17.00 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

ostrzezenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa śląskiego.

>>prognoza<<

info

Zawiadamia się, że w dniu 23 stycznia 2018 r., godz. 17.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

plakat

Plakat informacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gliwicach dotyczący bezpiecznych ferii zimowych.

>>plakat<<

plakat Informacje dotyczące badań ankietowych prowadzonych w 2018 r. na terenie województwa śląskiego przez Urząd Statystyczny w Katowicach w gospodarstwach domowych oraz reprezentacyjnych badaniach rolniczych.