Wywóz odbędzie się w godz. 6:00-22:00 Prosimy, aby odpady wystawić do godz. 6:00 w dniu wywozu.

 

Zawiadamia się, iż w dniu 21 września 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 19 września 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info Od września do listopada 2017 r. zostanie przeprowadzona ankieta - jak mieszkańcy metropolii przemieszczają się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

info Śląski Urząd Wojewódzki informuje, że na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłoszono formy wsparcia finansowego dla poszkodowanych rolników tegorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie zaprasza uczniów klas IV-VII szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie ekologiczno - artystycznym "Magiczny świat zabawek: naszą Ziemię szanujemy, ekokoszulkę projektujemy!"

>>regulamin konkursu<<

 

info Z radością informujemy, iż od września do grudnia 2017 r.  uczniowie kl. III szkół podstawowych Gminy Rudziniec będą brać udział w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowanym  ze  środków  Gminy  Rudziniec  i  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.