info 

Zawiadamia się, iż w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 17.00 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 23 stycznia 2018 r., godz. 17.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

plakat

Plakat informacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gliwicach dotyczący bezpiecznych ferii zimowych.

>>plakat<<

plakat Informacje dotyczące badań ankietowych prowadzonych w 2018 r. na terenie województwa śląskiego przez Urząd Statystyczny w Katowicach w gospodarstwach domowych oraz reprezentacyjnych badaniach rolniczych.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: SILNY WIATR  od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 09:00 dnia 19.01.2018

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 8<<<

 

Zawiadamia się, że w dniu 23 stycznia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 25 stycznia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.