gazyfikacja

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1059).

info

Zawiadamia się, iż w dniu 11 stycznia 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info Harmonogram odczytu wody na rok 2018
gtv Informujemy, że od dnia 02 stycznia 2018 r. na wniosek podróżnych uruchamiamy dodatkowy kurs o godzinie 15.55 Bojszów Kościuszki – Łącza. Kurs ma oznaczenie D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Kurs ten będzie bezpośrednio skomunikowany na przystanku Bojszów Skrzyżowanie z autobusem 15.20 Gliwice – Łany przez: Kleszczów.
info

Informujemy, iż zbiórka pojemników na odpady komunalne będących własnością firmy REMONDIS odbędzie się w styczniu 2018 r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów od mieszkańców.

>>informacja<<

zyczenia 
info

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:
- "Ochrona i promocja zdrowia" w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

>>ogłoszenie<<