Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Śpiewające fortepiany - koncertowo i z humorem" złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy, 44-171 Pławniowice, ul. Gliwicka 46.

>>informacja<<

MAMY METROPOLIĘ. RUDZINIEC W METROPOLII, CO TO OZNACZA ?

Film o korzyściach z powołania związku metropolitalnego
https://www.youtube.com/watch?v=AEhXAvw0Qkw

Podstawowe informacje o związku metropolitalnym
http://www.gzm.org.pl/project/s,85.htm

 

Zawiadamia się, iż w dniu 13 lipca 2017 r., o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w budynku byłej szkoły podstawowej w Ligocie Łabędzkiej, przy ul. Szkolnej 1.

Zawiadamia się, iż w dniu 13 lipca 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składać od 1 sierpnia 2017 r. 

Masz pomysł na biznes - skorzystaj z projektu "Moja firma - moja niezależność II"

>>ulotka informacyjna<<

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

>>wyniki<<