Zawiadamia się, iż w dniu 20 października 2016r., o godz. 15.30 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, iż w dniu 18 października 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że w dniach 17 - 22.10.2016 r. na terenie nadleśnictwa odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny.

Ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo przechodzenia zwierząt przez drogi publiczne prosimy o zachowanie ostrożności w czasie przejazdu przez obszary leśne.

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.

>>OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH<<

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie "Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.239 z późn. zm.) na rok 2017".

               >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza mieszkańców województwa śląskiego na organizowaną w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa bezpłatną konferencję pn.: "(ni)e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie", która odbędzie się 22 października 2016 r. w Katowicach

>>plakat<<

>>ulotka<<

22 października br. o godz. 9.30 na terenie boiska LKS "Wilki" Wilcza przy ul. Grzonki 13 a Wilcza odbędzie się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 2016.

W turnieju uczestniczyć mogą mieszkańcy Powiatu Gliwickiego, którzy ukończyli 35 lat i nie są zawodnikami zrzeszonymi w klubach sportowych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału !