Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "IV Turniej ulic Byciny w piłce nożnej".

                         >>> INFORMACJA <<<

 

Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Amatorski Turniej Piłki Nożnej z okazji 70-lecia LKS START Kleszczów".

                         >>> INFORMACJA <<<

Urząd Gminy Rudziniec oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 24 maja 2016 r., w budynku Urzędu Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26, w sali sesyjnej w godzinach 12.00 – 16.00.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w terminie 19.05 - 28.05.2016 r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wiosenna akcja szczepień wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie.

>>> INFORMACJA ŚWLW W KATOWICACH <<<
 

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Zapraszamy na badania mammograficzne Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały badania.

               >>> SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE <<<

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.