Zapraszamy na 20 festyn kościelny w Bycinie który odbędzie się w dniach 2-3 lipca 2016 r. na boisku sportowym w Bycinie. Szczegółowy program można zobaczyć na plakacie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla zadania pn.: "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2918S Kotulin-Rachowice (ul. Gliwicka) i drodze powiatowej nr 2940S Wydzierów -Taciszów (ul. Leśna) w Rudzińcu"

                      >>> ZAWIADOMIENIE <<<

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2918S ul. Gliwicka w Rudzińcu na odcinku od Zakładu Komunalnego w kierunku pawilonu handlowego DINO"

                      >>> ZAWIADOMIENIE <<<

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 27 czerwca 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do  siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

                      >>> INFORMACJA <<<

 

Zapraszamy na obchody X Nocy Świętojańskiej – Święta Ognia i Wody, które odbędą się 26 czerwca 2016 r. na plaży w Niewieszy nad Zbiornikiem Pławniowickim.

W  miesiącach  czerwcu  2016 r.  uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Pławniowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<