Najważniejszym elementem każdego programu rewitalizacji są odpowiednio zdiagnozowane problemy, potencjały oraz potrzeby obszaru do rewitalizacji oraz projekty, które mają służyć wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Informacje na temat działań rewitalizacyjnych są kluczowym elementem w programie i umożliwiają przystąpienie do procesu aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz pozyskanie innych dotacji.

Z okazji Barbórki pragnę złożyć wszystkim
Górnikom i Pracownikom Kopalń
życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości
w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Niech Święta Barbara nieustannie otacza
Was i Wasze Rodziny opieką
zapewniając poczucie bezpieczeństwa
i pewność dnia jutrzejszego.

 Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut

plakat Urząd Gminy w Rudzińcu zaprasza na spotkanie dotyczące konsultacji granic obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji, które odbędzie się dnia 5 grudnia br. o godz. 17.00 w w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec - aktualizacja"

>>obwieszczenie<<

info

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza przedstawicieli przedszkoli lub szkół Gminy Rudziniec do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

>>metryczka pracy<<

 

info

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w związku z instalacją oraz szkoleniem z obsługi centrali alarmowej szczebla powiatowego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, które będzie miało miejsce w dniu 28 listopada br., jednostki samorządu terytorialnego powiatu gliwickiego zostaną wyłączone z udziału w treningu sprawności syren alarmowych planowanych na 28 listopada 2017 r.

info

Zawiadamia się, iż w dniu 30 listopada 2017 r., o godz. 16.15 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.