gtv

Informacja o funkcjonowaniu komunikacji GTV BUS w okresie świąteczno – noworocznym.

info

A N K I E T A dla mieszkańców Gminy Rudziniec zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.1, Odnawialne Źródła Energii poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii – Konkurs.

>>ankieta<<

info

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że już tylko do jutra, tj. 19.12.2017 można składać propozycje działań rewitalizacyjnych na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023. Szczegóły na stronie www: http://rudziniec.pl/718-informacja-7 

Przypominamy także o wypełnieniu ankiety (także do 19.12.2017) wspierającej opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec. Ankieta do wypełnienia w wersji online znajduje się pod linkiem: https://goo.gl/forms/dOYzYVWovuPQWmuK2 

 

info

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu: "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"

>>informacja<<

info

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec na rok 2018.

>>harmonogram<<

 

info

Zawiadamia się, iż w dniu 21 grudnia 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 19 grudnia 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.