info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dystrybucja żywności na obszarze Gminy Rudziniec" złożona przez Fundację Zacisze Grażyny, 44-172 Niewiesze ul. Leśna 4. 

>>informacja<<

plakat Wójt Gminy Rudziniec oraz LKS Ślązak Bycina zapraszają do udziału w Gminnym Turnieju Skata o Puchar Wójta Gminy Rudziniec.

info

Zawiadamia się, że w dniu 21 listopada 2017 r., godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy,Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa,w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 21 listopada 2017 r., godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info Informuje się podatników sołectwa Łany, iż  zapłaty IV raty podatku za 2017 rok można dokonać przelewem na rachunek bankowy o numerze 3284 5410 2420 0800 4145 8800 02 lub osobiście w Urzędzie Gminy Rudziniec.

 

kir

Z przykrością informujemy, iż zmarł sołtys wsi Łany pan Henryk Matlok. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 17.11.2017 r. o godz. 10.00 w kościele p.w. Św. Walentego w Chechle.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa Wójt Gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut.

INFO

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, iż Urząd Gminy w Rudzińcu nie prowadził i nie zlecił przeprowadzenia żadnych badań ankietowych (np. z zakresu przyłączenia gazu, czy ilości kursów autobusów) na terenie gminy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przed wpuszczeniem do domu wylegitymowanie osoby chcącej przeprowadzić takie badanie.

Wszelkie informacje dotyczące planowanych na terenie Gminy Rudziniec badań ankietowych są podawane do wiadomości odpowiednio wcześniej za pośrednictwem sołtysów oraz strony internetowej www.rudziniec.pl.