Zawiadamia się, iż w dniu 13 lipca 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składać od 1 sierpnia 2017 r. 

Masz pomysł na biznes - skorzystaj z projektu "Moja firma - moja niezależność II"

>>ulotka informacyjna<<

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

>>wyniki<<

Zachęcamy do zapoznania się z wakacyjną propozycją spędzenia wolnego czasu przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach.

W związku z remontem drogi na trasie Rudziniec – Łącza od dnia 27 czerwca b.r. wprowadzamy zmianę w organizacji ruchu autobusów. Autobusy jadące od/z Łączy do/z Rudzińca będą kierowane drogą okrężną przez Rudno (nie pojadą przez las). Autobusy po trasie będą zatrzymywały się na żądanie podróżnych na każdym przystanku.

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wydrukowanie albumu Minione - nie zapomniane dzieje Rudna" złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Sołectwa Rudno, Rudno ul. Górna 42, 44-160 Rudziniec.

>>informacja<<