Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

>>ogłoszenie i projekt uchwały<<

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT.

>>ogłoszenie<<

 

Sołectwo Bycina zaprasza na 21 Festyn Kościelny w Bycinie, który odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2017 r.

Szanowni Państwo!

Ogłoszona została XVI edycja ogólnopolskiego Konkursu Ekolary Polskiej Izby Ekologii. Konkurs promuje najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnie  zakończona została realizacja  programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” realizowanego przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach. Wzięły w nim udział uczennice kl. IV.

Zawiadamia się, iż w dniu 22 czerwca 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 20 czerwca 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.