info Informuje się podatników sołectwa Łany, iż  zapłaty IV raty podatku za 2017 rok można dokonać przelewem na rachunek bankowy o numerze 3284 5410 2420 0800 4145 8800 02 lub osobiście w Urzędzie Gminy Rudziniec.

 

kir

Z przykrością informujemy, iż zmarł sołtys wsi Łany pan Henryk Matlok. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 17.11.2017 r. o godz. 10.00 w kościele p.w. Św. Walentego w Chechle.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa Wójt Gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut.

INFO

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, iż Urząd Gminy w Rudzińcu nie prowadził i nie zlecił przeprowadzenia żadnych badań ankietowych (np. z zakresu przyłączenia gazu, czy ilości kursów autobusów) na terenie gminy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przed wpuszczeniem do domu wylegitymowanie osoby chcącej przeprowadzić takie badanie.

Wszelkie informacje dotyczące planowanych na terenie Gminy Rudziniec badań ankietowych są podawane do wiadomości odpowiednio wcześniej za pośrednictwem sołtysów oraz strony internetowej www.rudziniec.pl.

info

Zawiadamia się, że w dniu 9 listopada 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info Informujemy, że 1 listopada 2017 r., czyli w Dniu Wszystkich Świętych, autobusy w Gminie Rudziniec będą kursowały według niedzielnego rozkładu jazdy. Osoby udające się na groby bliskich do Gliwic będą mogły bezpośrednio dojechać naszymi połączeniami na Cmentarz Centralny oraz plac Piastów, z którego w tym dniu możliwy będzie bezpłatny dojazd liniami miejskimi do pozostałych, gliwickich nekropolii.
W dniach 30 i 31 października oraz 2 i 3 listopada autobusy kursować będą według rozkładu na dni nauki szkolnej.
info Harmonogram dostawy pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Rudziniec przez ZBGKiM w Rudzińcu
plakat 19 listopada w Domu Kultury Knurów-Szczygłowice (ul. Górnicza 1) odbędzie się Międzynarodowy Przegląd Chórów Powiatu Gliwickiego. Początek o godz. 16.00.