Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej Wójt Gminy Rudziniec składa wszystkim pracownikom Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu gratulacje oraz życzenia radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Zawiadamia się, iż w dniu 16 maja 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 15 maja 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Koncert Charytatywny pod patronatem Wójta Gminy Koszęcin dla SZYMONA SZPAKA.

Nowa siedziba Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu:

Rudziniec, ul Leśna 6

>>MAPA LOKALIZACJI<<

Numery telefonów komórkowych pracowników Zakładu Budżetowego w Rudzińcu

 

DZIAŁ

NR TELEFONU

IMIE I NAZWISKO

Remonty

516 048 125

Łukasz Buryta

Główna Księgowa

506 107 450

A. Lewandowska-Swacha

Wodociągi

506 107 460

Adam Sigmundczyk

Mieszkania

513 057 374

Sabina Derner

Transport

502 315 334

Adam Sigmundczyk

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach informuje, że dnia 20.04.2017 r. została wydana decyzja nr 287/17 dla Gminy Rudziniec zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg gminnych ulicy Plażowej i Słonecznej w miejscowości Niewiesze.

>>obwieszczenie<<