info

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora zadania polegającego na kontynuacji w roku 2019Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom grupy B wśród dzieci urodzonych w 2018 i 2019 r. zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec

>>informacja<<