info

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8 dotyczące miedzy innymi osób prawnych niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. organizacje, fundacje, koła gospodyń wiejskich, OSP – nieprowadzące działalności gospodarczej).

Więcej informacji >tutaj<