Minister finansów wydłużył o siedem miesięcy termin rozliczenia rocznego dla niektórych podatników CIT. Kto z tego skorzysta? Ten kto ma tylko dochody wolne od CIT oraz nie zatrudnia pracowników np.  fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich . Nowy termin określony został w rozporządzeniu ministra finansów.

Link do rozporządzenia