Kwalifikacja mężczyzn nie posiadających określonej zdolności do czynnej służby wojskowej - przeprowadzona zostanie dla Gminy Rudziniec w okresie od 25.02.2015 r. do 27.02.2015 r.

 

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Gminy Rudziniec :

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2015 ROKU O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 ROKU