info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody 130-lecia jednostki OSP Chechło” złożona przez OSP w Chechle.

>>informacja<<