Zbliża się czas rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Rudziniec na rok 2024/2025. Za właściwą rekrutację odpowiadają odpowiednio dyrektorzy szkół podstawowych/ dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych linkach.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rudziniec: https://rudziniec.pl/175/211/rekrutacja-do-publicznych-szkol-podstawowych.html

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rudziniec: https://rudziniec.pl/174/211/rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych.html

Zapraszamy do naszych szkół i przedszkoli! 

Przewiń do góry