info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nagłośnienie festynu kościelnego w Bycinie"” złożona przez Parafię Misjonarzy Klaretynów pw. św. Marcina bpa w Paczynie.

>>informacja<<