19 lutego 2015 r. podczas IV Sesji Rady Gminy Rudziniec Wójt gminy Krzysztof Obrzut wraz z przewodniczącym Rady Gminy Rudziniec Panem Bernardem Kukowką złożył serdeczne podziękowania ustępującym sołtysom wśród których znaleźli się Pani Zuzanna Uklejewska, Pani Krystyna Szady, Pani Urszula Troll, Pani Renata Bóhm, Pani Izabela Wrobel oraz Pan Sylwester Olbrich

Wójt wyraził wobec sołtysów swoją wdzięczność za owocną współpracę, sumienne dbanie o dobro lokalnych społeczności oraz za podejmowanie i skuteczne realizowanie działań i inicjatyw służących rozwojowi sołectw.

Oficjalne podziękowania zakończono złożeniem życzeń oraz symbolicznym wręczeniem kwiatów.