Od 1 sierpnia 2019r. w Gminie Rudziniec  będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów  segregowanych. W związku z tym od 16 lipca pracownicy Urzędu Gminy  będą doręczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.

Zawiadomienia będą dostarczane w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Przypominamy zwłaszcza starszym mieszkańcom, że pracownicy Urzędu Gminy nie są uprawnieni do pobierania żadnych należności!

W przypadku nieruchomości w budynkach wielolokalowych zawiadomienia będą wysyłane wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiana wysokości opłat wynika z uchwały nr XIV/103/2019 Rady Gminy Rudziniec  z dnia 6 czerwca 2019r. oraz uchwały nr XV/116/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Termin płatności opłaty w zmienionej wysokości za II półrocze upływa z dniem 15 grudnia. Jednocześnie przypominam ze termin płatności za I półrocze upłynął w dniu 15 czerwca br.

W naszej gminie dotychczas obowiązywała jedna z niższych stawek  w wysokości 12 zł za odpady segregowane i 30zł za niesegregowane. Nie udało się utrzymać tej stawki i  od 1.08.2019r. będzie obowiązywała stawka 15 zł za odpady segregowane i 30zł za niesegregowane.

W większości gmin  w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych przetargach przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.

Dla przykładu podaję stawki opłat w sąsiednich gminach:

Nazwa gminy

segregowane

niesegregowane

termin obowiązywania umowy

Toszek

20,00

40,00

umowa w 2019 r.

Pyskowice

17,50

27,00

umowa do 31.12.2019 r.

Wielowieś

16,00

26,00

umowa od 01.07.2018r. na 3 lata

Sośnicowice

12,00

18,00

umowa do 31.12.2019r.

Pilchowice

11,00

19,00

umowa do 31.12.2019r.

Knurów

18,50

37,00

uchwała z 29.05.2019-   

Gierałtowice

20,00

40,00

umowa od 30.06.2019r.

Zbrosławice

19,00

30,00

od 1.06.2019 r.

Rudziniec

12,00

30,00

dotychczasowa czyli do dnia 30.07.2019r

Rudziniec

15,00

30,00

od 1.08.2019 umowa do 31.12.2020r

 

Zachęcam również do zapoznania się z Komunikatem  Zarządu ŚZGiP w sprawie wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych:


https://www.silesia.org.pl/kalendarz/komunikat-ws-wzrostu-cen-oplaty-za-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych,245?fbclid=IwAR0LUhJ6PHvcshDS9SZAed-31ljzSBaiTrvGByIh_L_Li6LH5xp0HtU5Q3U