Wójt Gminy Rudziniec informuje, że od dnia 02.04.2024 r. mieszkańcy naszej Gminy zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą składać wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dofinansowanie można uzyskać na poziomie 50% jednak nie więcej niż 8.000,00 zł.

Nabór wniosków jest ciągły, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/pppo-2.html

Wnioskodawca na składanym wniosku musi dołączyć opinię Gminy dotyczącą przewidywanej  budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, która możliwa jest do uzyskania w naszym Urzędzie Gminy po wypełnieniu całego pobranego ze strony WFOŚiGW w Katowicach wniosku:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/formularz-wniosku-2
jego wydrukowaniu oraz dostarczeniu załącznika  D.1 do Urzędu  – pok. 21. Opinie wydawane są niezwłocznie.

Przewiń do góry