Wójt Gminy Rudziniec informuje, że należy dokonywać podłączeń nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudziniec.
Prace mogą zostać  wykonane wyłącznie  pod nadzorem  ZBGKiM w Rudzińcu.
Tel. kontaktowy : 32 338-67-43

Procedura podłączenia nieruchomość do sieci kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej