W związku z badaniem ewaluacyjnym prowadzonym przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Obszar działania fundacji obejmuje 12 gmin: Rudziniec, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś.

Państwa uwagi i opinie wskazane w ankiecie posłużą usprawnieniu funkcjonowania fundacji oraz umożliwią podjęcie działań mających na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców tego obszaru .

Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut, a zebrane dane mają charakter całkowicie anonimowy.

Link do ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru działania LGD:
http://moje-ankiety.pl/respond-73420.html

 

Dziękujemy !