Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, 4x4 uterenowionego. Komplet wzorów jak i formularzy oraz oryginał zatwierdzonej specyfikacji do pobrania.

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bycina