info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Gminny Turniej Trampkarzy w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez Ludowy Klub Sportowy Start Kleszczów reprezentowaną przez Tadeusza Cyrus-Prezesa i Sebastiana Blitka Sekretarza

>>informacja<<