Dotacje bezzwrotne dla przedsiębiorców – spotkanie informacyjne w Pławniowicach 23.09.2019 r
 
W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” naborem wniosków  o przyznanie pomocy nr 03/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” dedykowanym przedsiębiorcom na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w imieniu Wójta Gminy Rudziniec oraz LGD ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” uprzejmie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 23.09.2019 r. o godz. 17:00 w sali remizy OSP Pławniowice, przy ul. Gliwickiej 91. Na spotkaniu omawiane będą zasady i warunki przyznania dofinansowania oraz elementy dokumentacji aplikacyjnej. UWAGA: Podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego będą rozdawane zaświadczenia o uczestnictwie potrzebne do uzyskania punktów w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji. Szczegóły na załączonym plakacie oraz na stronie www: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/391/ogloszenie-naboru-032019 
 
                                                >>plakat<<