Szkolenie w zakresie zwalczania ASF oraz zasad bioasekruacji.

>>plakat<<