Zawiadamia się, że w dniu 5 marca 2015 r., godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Komisja będzie miała charakter wyjazdowy. Rozpoczęcie prac odbędzie się w Bycinie na terenie boiska sportowego przy ul. Pyskowickiej. Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.


Proponowany porządek obrad:

Część wyjazdowa komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z koncepcją budowy pomieszczeń socjalnych na terenie boiska sportowego w Bycinie.

Powrót do Urzędu Gminy w Rudzińcu około godz. 15.45.
5. Zapoznanie się z działalnością klubów sportowych działających na terenie Gminy Rudziniec.
6. Zapoznanie się z wynikami konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec
w roku 2015 w zakresie: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia".
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.