Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu informuje, że od dnia 13.06.2024 r. na okres 3 lat obowiązywać będzie:
- zgodnie z art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. X 2024r., poz. 757) zatwierdzoną przez organ regulacyjny decyzją: C.RZT.70.36.2024 z dnia 29.05.2024, taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu.    
Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat dla wszystkich odbiorców korzystających z usług ZBGKiM w Rudzińcu:

PDFZmiana taryfy ZBGKiM Rudziniec (162,21KB)

Przewiń do góry