Starosta Gliwicki przypomina o możliwości ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce. Wnioski należy składać od 21 do 30 czerwca br. do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy pobierają naukę w szkole ponadpodstawowej na terenie Powiatu Gliwickiego, tj. uczniowie:

  • Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie,
  • Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie,
  • Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, oraz:
  • w danym roku szkolnym uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę klasyfikacyjną na koniec roku szkolnego wynoszącą co najmniej 5,0

lub

  • tytuł laureata albo finalisty olimpiad międzynarodowych lub krajowych przedmiotowych/ zawodowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium, wzór wniosku oraz wskazówki jego wypełnienia dostępne są pod adresem:

https://starostwo.gliwice.pl/stypendia

Przewiń do góry