Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę 7 dni w tygodniu

Dla całego obszaru działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
całodobowy telefon alarmowy 539 344 130 oraz adres e-mail: dyzur@katowice.wios.gov.pl

Ponadto w dni robocze, w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach:

WIOŚ w Katowicach telefon 32 201 76 00 lub 32 251 80 40