W listopadzie br. Urząd Gminy Rudziniec zakończył realizację inwestycji pn. „Budowa zaplecza szatniowo–sanitarnego przy boisku sportowym w sołectwie Poniszowice” ????
 
Całkowita wartość inwestycji, to kwota 626 640,55 zł, z czego dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Leśna Kraina Górnego Śląska (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) stanowi kwotę 134 486,00 zł ????
 
???? Przedmiotowa inwestycja jest kolejnym elementem wsparcia Lks Naprzód Poniszowice na drodze do spełniania standardów umożliwiających realizację rozgrywek piłkarskich na poszczególnych poziomach, jak również jest to kolejna forma wsparcia dzieci i młodzieży w ich rozwoju fizycznym ⚽
Przewiń do góry