Powiatowy Urząd Pracy przesyła wyniki badania przeprowadzonego w 2019r., które miało na celu oszacowanie perspektywy zatrudnieniowej na rok 2020

>>plakat<<