PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Turniej seniorów w Gminie Rudziniec” (186,10KB)

PDFInformacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (127,53KB)

Przewiń do góry