W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze  do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

W związku z powyższym Urząd Gminy Rudziniec informuje, że prace monitoringowe  na terenie województwa śląskiego będą prowadzone przez specjalistów z Okręgowej Stacji Chemiczno -Rolniczej w Gliwicach w okresie od marca 2015r.

Prowadzone prace monitoringowe są całkowicie anonimowe i badania są bezpłatne, a wyniki mogą przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014-2020.

Wyniki badań zostaną przekazane do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.