Liczba gmin subregionu centralnego, do których cyklicznie jeżdżą ekodoradcy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, stale się powiększa. W ostatnich tygodniach ekodoradcy rozpoczęli dyżury w Rudzińcu – od teraz mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w bezpłatnych, indywidualnych konsultacjach.

Zakres dyżurów

Podczas dyżurów wszyscy mieszkańcy Rudzińca będą mogli całkowicie bezpłatnie:

- Poznać dostępne programy dofinansowań do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku lub instalacji OZE.

- Wspólnie z ekodoradcą wypełnić i złożyć wniosek w programach takich jak „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” czy „Moje Ciepło”.

- Zdobyć cenną wiedzę na temat poprawy efektywności energetycznej budynku oraz ulgi termomodernizacyjnej.

- Zapoznać się z obowiązującymi przepisami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

 

Terminy spotkań

Osoby zainteresowane uzyskaniem konsultacji będą mogły spotkać się z ekodoradcą w Rudzińcu w budynku Urzędu Gminy.

Ekodoradcy będą dostępni średnio raz w miesiącu. Dokładne terminy i godziny spotkań będą każdorazowo ogłaszane:

- na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym gminy,

- w harmonogramach dyżurów ekodoradców, dostępnych na stronie subregionu: https://subregioncentralny.pl/projekty-biura/slaskie-przywracamy-blekit-1/harmonogram-dyzurow-ekodoradcy-subregionalnego,

- na profilu społecznościowym ekodoradców: https://www.facebook.com/lifesubregioncentralny.

 

Pozostałe formy kontaktu

Osobom, którym nie będą odpowiadały proponowane terminy spotkań lub mają pilne zapytania, przypominamy o alternatywnych formach kontaktu z naszymi ekodoradcami:

Telefonicznie:  797 714 374 (dla mieszkańców Rudzińca)

Mailowo: ekodoradca@subregioncentralny.pl

Poprzez wiadomość na profilu ekodoradców: https://www.facebook.com/lifesubregioncentralny

Zachęcamy do kontaktu!

Przewiń do góry