Wójt Rudzieniec informuje o wyborze partnera projektu dofinansowanego z UE.

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz.U. z 2022r., poz. 1079 ze zm.), informuję, że został dokonany wybór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu dla działania 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027 o nr: FESL.06.02-IZ.01-129/24

W ramach ogłoszonego naboru wpłynęły 2 oferty poprawne formalnie.

Jako Partner wybranym został podmiot: Projekt Hub sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Cienistej 3,  którego oferta została oceniona na 10 punktów.

 

Wójt Rudziniec

Gmina Rudzieniec , dnia 09.07.2024 r.

Przewiń do góry