20 kwietnia Rada Gminy Rudziniec na wniosek Wójta podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Treść tej uchwały możemy znaleźć >>TUTAJ<<

Ta uchwała to całkowite zwolnienie z podatków za drugi kwartał 2020r. poszczególnych grup przedsiębiorców którzy najbardziej odczuwają skutki koronawirusa i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono dla nich ograniczenie działalności polegające na zakazie jej prowadzenia.  

Wykaz przedsiębiorców objętych uchwałą dostępny >>TUTAJ<<

Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypełnić formularz informacji, gdzie trzeba między innymi określić powierzchnię nieruchomości na której prowadzona jest zwolniona działalność.

Tu jest wzór informacji.

Wszelkich wyjaśnień i pomocą służą pracownicy referatu podatków i opłat tel. – 32/4000 736  

Na następną sesję - 28 kwietnia, planujemy przygotować projekty uchwał obejmujące dalszą pomoc dla przedsiębiorców, np. poprzez przedłużenie terminu płatności podatków oraz inne projekty stymulujące rozwój gospodarki.