Wójt Gminy Rudziniec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Gminy Rudziniec.

Skan ogłoszenia do pobrania >>TUTAJ<<