Szanowni Państwo, wspólnie z dyrektorami zespołów szkolno-przedszkolnych szczegółowo przeanalizowana została możliwość otwarcia przedszkoli. Informuję, że ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie jest to możliwe bezpieczne otwarcie przedszkoli co najmniej do 24 maja 2020r.

Ministerstwa Zdrowia oraz Edukacji Narodowej, a także Główny Inspektorat Sanitarny wydały wytyczne  nakładające  na samorząd, dyrektorów placówek, jak również rodziców szereg obowiązków, które należy spełnić w związku z ewentualnym funkcjonowaniem przedszkola. Uważam jednak, że w obecnej sytuacji nie to jest rzeczą najważniejszą. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz pracowników jest najważniejsze. Kiedy 11 marca podejmowano decyzję o zamykaniu placówek oświatowych, w całym kraju liczba stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wynosiła 31. Dziś stwierdzonych zakażeń mamy niemal 14000 . W samym województwie śląskim ponad 2600 i to jest  niestety najwyższy poziom w Polsce.

Przeprowadzone zostały rozmowy z rodzicami. Z zebranych danych wynika, że na 339 zapisanych dzieci w naszych przedszkolach , rodzice wyrazili chęć powrotu 29 dzieci do  przedszkoli (w tym były tez wnioski rodziców niepracujących)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie przysługiwał do 24 maja.

Prace i przygotowania do otwarcia naszych  placówek trwają. O szczegółowej dacie wznowienia działalności poinformuję z tygodniowym wyprzedzeniem.


Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec