300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej >>więcej<<