Szanowni Państwo, wspólnie z dyrektorami zespołów szkolno-przedszkolnych w dniu 19.05.2020 r. szczegółowo przeanalizowana została możliwość otwarcia klas I-III oraz przedszkoli.
Informuję, że ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie jest to możliwe bezpieczne otwarcie szkół i przedszkoli co najmniej do 7 czerwca 2020r.

Przeprowadzone zostały rozmowy z rodzicami. Z zebranych danych wynika, że na 241 uczniów klas I-III w naszych szkołach, rodzice wyrazili chęć powrotu 5 dzieci do szkół.
Uważam jednak, że w obecnej sytuacji bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz pracowników jest najważniejsze. Wydając zalecenie Dyrektorom Szkół, o dalszym zamknięciu i przedszkoli, oparłem się przede wszystkim na znacznym rozwoju epidemii w województwie śląskim, w tym na terenie Gminy Rudziniec. Brałem pod uwagę również rekomendacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach który sugeruje wstrzymanie się z otwarciem tych placówek.
Jednocześnie zaleciłem organizację konsultacji od 25 maja 2020r. dla uczniów klas VIII i od 1czerwca 2020r. dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej. Informacje o sposobie przeprowadzania konsultacji będą udostępniane na stronach poszczególnych szkół i będą podawane uczniom w trakcie nauczania zdalnego.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie przysługiwał do 14 czerwca.
Prace i przygotowania do otwarcia naszych placówek trwają. O szczegółowej dacie wznowienia działalności poinformuję.

 

Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec