Szkoły i przedszkola zamknięte do końca zajęć

w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo, kolejny raz konsultowałem z dyrektorami zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych możliwość powrotu dzieci do przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych.

Informuję, że ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie jest możliwe bezpieczne otwarcie szkół i przedszkoli do zakończenia regularnych zajęć w roku szkolnym 2019/2020, czyli do 28 czerwca 2020r.

Zainteresowanie rodziców powrotem dzieci do szkół i przedszkoli jest nadal bardzo małe.

Biorąc pod uwagę znaczny rozwój epidemii w województwie śląskim, w tym na terenie Gminy Rudziniec oraz możliwości dostosowania placówek do wytycznych przeciwepidemicznych i sugestię służb sanitarnych zdecydowaliśmy o dalszym zawieszeniu zajęć, aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić zdrowie dzieci, ich rodziców, opiekunów           oraz  pracowników.

Uczniowie nadal mają możliwość korzystania z konsultacji. Sposób przeprowadzania konsultacji ustalili Dyrektorzy poszczególnych szkół i zespołów indywidualnie. Informacje           o sposobie przeprowadzania konsultacji udostępnione są na stronach internetowych poszczególnych szkół i będą nadal podawane uczniom w trakcie zdalnego nauczania.

 

Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec