Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych w gminie Rudziniec w UG Rudziniec ul. Gliwicka 26 – sala konferencyjna udzielana będzie w wybrane wtorki w godzinach 08:00 – 14:00 :
-24.03,
-07.04,
-21.04.


Pozostałe punkty konsultacyjne:

Pyskowice ul. Kopernika 2 (pokój przy ARiMR)
poniedziałek - piątek 8:00-15:00

Gliwice ul. Zygmunta Starego 17 pok.222
poniedziałek - czwartek 8:00-15:30, piątek 8:00-13:00