Urząd Gminy Rudziniec informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od   1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. należy składać w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

                Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny w Urzędzie Gminy Rudziniec przy ulicy Gliwickiej 26  (w biurze podawczym), u sołtysów jak również w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.rudziniec.biuletyn.net dział „Aktualności” zakładka „Podatki”. (UWAGA! OD 2019 R. OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU)