info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 19 września 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Piłkarska Familiada"

>>informacja<<