info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Koncert Śpiewające fortepiany"

>>informacja<<