Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu spółkom wodnym w 2015 roku na podstawie Uchwały Nr X/62/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011 r. oraz Uchwały Nr II/18/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

           >>> SKAN ORYGINALNEGO DOKUMENTU <<<