OGŁOSZENIE

 

Informuje się podatników sołectwa Niewiesze, iż zapłaty

III raty podatku za 2020 rok można dokonać wyłącznie przelewem na numer rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002 bądź bezprowizyjnie w kasie Urzędu Gminy Rudziniec – znajdującej się w ekspozyturze Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą na parterze Urzędu Gminy.